Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze website is alleen bedoeld voor consumenten die RELEGS BV producten (“Producten”) online willen bestellen en geleverd willen hebben in Nederland. RELEGS BV (“RELEGS”) aanvaardt geen bestellingen bestemd voor levering buiten Nederland. Hieronder vindt u de voorwaarden waaronder de Producten op deze website voor verkoop worden aangeboden. Door op het bestelformulier een vinkje te zetten in het vak dat verwijst naar uw acceptatie van deze algemene voorwaarden en de bestelling te plaatsen, geeft u aan akkoord te gaan met en bent u gebonden aan deze voorwaarden. RELEGS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

2. Uw bestelling plaatsen
2.1. U kunt een bestelling plaatsen als u een geldig e-mailadres hebt.

2.2. U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op de website in te vullen nadat u een persoonlijk account hebt gemaakt of als gast account door op de juiste knop te klikken om de bestelling te plaatsen.

2.3. Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u van RELEGS een bestelnummer. RELEGS verstrekt dit nummer via de website. Let op: dit webbestelnummer is alleen bedoeld ter referentie en betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd.

2.4. Door een bestelling te plaatsen, biedt u ons aan de Producten te kopen die u onder deze voorwaarden hebt geselecteerd. RELEGS kan uw aanbod naar eigen inzicht al dan niet accepteren of kan het aantal Producten verminderen dat we u leveren. Bestellingen die u plaatst zijn echter bindend voor u en kunnen na het plaatsen van de bestelling niet worden geannuleerd. Wel kunt u gebruik maken van het  herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 7 .

2.5. Als RELEGS uw bestelling accepteert, stelt RELEGS u daarvan op de hoogte door u een orderbevestiging te sturen. RELEGS stuurt u de orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is van kracht vanaf de datum waarop de orderbevestiging naar u is verzonden. Als RELEGS uw bestelling niet kan accepteren, zal RELEGS proberen per e-mail contact met u op te nemen.

2.6. De schermweergave van de kleuren, ontwerpen en producten kan afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk of formaat van de producten die op de website worden aangeboden.

3. Levering van uw Producten
In overeenstemming met deze voorwaarden levert RELEGS u de Producten die zijn aangegeven op uw orderbevestiging.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn in Euro. Prijzen zijn de prijzen die op deze website zijn gepubliceerd op het moment dat u de bestelling plaatst. De prijzen die op de website zijn gepubliceerd, zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verwijderingsbijdrage, verzend- en verwerkingskosten en rechten, die voor uw rekening zijn. Deze kosten worden voor zover van toepassing apart berekend en gespecificeerd op het bestelformulier en opgeteld bij het totaalbedrag van de bestelling. Het totaalbedrag op het bestelformulier dat u indient, is het totaalbedrag dat u voor de Producten dient te betalen, inclusief alle belastingen, verwijderingsbijdragen, rechten en verzend- en verwerkingskosten.

4.2. Zoals aangegeven op het bestelformulier zijn bezorgkosten, indien van toepassing, voor uw rekening.

4.3 Indien er door (onvoorziene) omstandigheden onverhoopt fouten zijn ontstaan in onze prijsmeldingen en derhalve u een product bij Relegs kan kopen voor een zeer lage prijs of zelfs gratis, dan behoudt Relegs zich het recht voor het product niet te leveren. In dit geval zal Relegs contact met u opnemen om een speciale aanbieding te maken met de echte prijs met eventueel korting voor het ongemak en u ook de mogelijkheid geven uw geld terug te laten storten.

5. Uw Producten betalen
5.1. U kunt uw Producten betalen via de betalingswijzen zoals die van tijd tot tijd in de alinea over betalen op de website worden weergegeven..

5.2. U dient te betalen in de valuta die op uw bestelformulier staat aangegeven.

5.3. Als u betaalt via Ideal, zal uw bankrekening worden belast op het moment van plaatsen van uw bestelling. Indien uw bestelling niet wordt geaccepteerd, zal de prijs van het product onmiddellijk worden terugbetaald.

6. Levering van uw Producten
6.1. Bestellingen op deze site kunnen alleen in Nederland worden bezorgd.

6.2. RELEGS verzendt de Producten uiterlijk de volgende werkdag naar het afleveradres dat u op het bestelformulier hebt ingevuld en in overeenstemming met de door u gekozen leveringsoptie. Wanneer u verschillende Producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dient u voor ieder afleveradres een apart bestelformulier in te dienen. U kunt uw bestelling binnen 2-4 werkdagen verwachten. Leverings- en verzenddata die door RELEGS worden verstrekt, zijn slechts schattingen en RELEGS is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata kan worden geleverd. Indien een of meer bestelde Producten niet op voorraad zijn, kan dit tot gevolg hebben dat de hele bestelling vertraging oploopt. Als dit het geval is, ontvangt u per e-mail een schatting van de vertraging.

6.3. Het eigendom van en risico van verlies van uw Producten worden bij aflevering van de Producten overgedragen aan u. 

6.4. Zodra RELEGS de Producten aan de vervoerder heeft overhandigd, stuurt RELEGS u per e-mail (mits u een juist e-mailadres hebt ingevuld op het bestelformulier) een bevestiging van de verzending.

7. Instructies voor ontbinding, retourzendingen en terugbetalingen
7.1. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Wanneer u in een bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, dan verstrijkt de termijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Wanneer u goederen heeft besteld die bestaan uit verschillende zendingen of onderdelen, dan verstrijkt de termijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
Het herroepingsrecht geldt niet voor electrode pleisters waarvan de verpakking al is geopend.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u via de RELEGS website vanuit ‘uw account’ of via service@relegs.com via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.1.1.Gevolgen van de herroeping
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met het zelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien Relegs u niet bevalt of niet voor u werkt, zijn de kosten voor retourzending zijn voor eigen rekening.

7.1.2. Producten uit een bundel- aanbieding, waarbij korting of een gratis product wordt aangeboden wanneer men een of meerdere producten koopt, kunnen alleen tezamen met de gebundelde producten worden geretourneerd. Mocht u een product retourneren uit een bundel- aanbieding, zonder de gebundelde producten mee te sturen, dan behoudt RELEGS zich het recht voor om een factuur te sturen voor de niet geretourneerde producten.

7.1.3. U kunt een Product niet retourneren en geen terugbetaling vorderen als het betreffende Product een hygienisch product is, waaronder de electrode patches, dat in een gesealde verpakking is aangeleverd en waarvan u de gesealde verpakking hebt geopend.

7.1.4. Als een Product foutief is geleverd of onvolledig of defect is en als u denkt dat u volgens paragraaf 8 hieronder recht hebt op vervanging of reparatie, neemt u contact op met RELEGS via service@relegs.com. Indien u volgens paragraaf 8 hieronder recht hebt op vervanging of reparatie, worden geen transportkosten voor retour in rekening gebracht. 

8. Garantie
8.1. Productgarantie RELEGS-Producten
RELEGS biedt garantie op de Producten zoals vastgelegd op het met het Product meegeleverde garantiebewijs en/of zoals mogelijk vastgelegd op de website. Op bepaalde Producten, zoals vastgelegd op de website, kunnen specifieke garanties van toepassing zijn. Mocht het door RELEGS geleverde Product niet voldoen aan de toepasselijke garantie, dan zal RELEGS naar keuze en op kosten van RELEGS het Product repareren of vervangen of na retournering van het Product de aankoopprijs terugbetalen. Tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden vastgelegd, wijst RELEGS hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, alle uitdrukkelijke en geïmpliceerde garanties af. De hiervoor vastgelegde beperkte garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en laat deze onverlet.

8.2. Als u een consument bent, heeft u conform de wettelijke bepalingen omtrent consumentenkoop recht op een deugdelijk product. Bovenstaande bepalingen omtrent de door RELEGS geboden garantie zijn bedoeld als een aanvulling daarop en staan uw wettelijke rechten niet in de weg.

9. Aansprakelijkheid van RELEGS
9.1. In deze voorwaarden zijn onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot het leveren van de Producten (en de uitvoering van garantieservices) en de uitvoering van services volledig vastgelegd.

9.2. Behalve zoals in lid 9.3 hierna vastgelegd zijn er geen garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor RELEGS met betrekking tot het leveren van de Producten of het verlenen van services, anders dan hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd.

9.3. Garanties, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit of in verband staan met het leveren van Producten en/of het verlenen van services die anderszins in de overeenkomst worden geïmpliceerd of ingevoegd volgens de wet, het gewoonterecht of toepasselijke wetgeving in het land waarin u het Product of de services hebt gekocht of anderszins (met inbegrip en zonder beperking van geïmpliceerde bepalingen van kwaliteit, geschiktheid voor doeleinden, redelijke zorg en vaardigheid) worden hierbij voor zover wettelijk toegestaan uitdrukkelijk uitgesloten. RELEGS is er met name niet verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

9.4. Niets in de overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor (i) overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid door ons of (ii) fraude of (iii) schending van de door toepasselijke verplichte nationale wetgeving met betrekking tot het eigendomsrecht geïmpliceerde verplichtingen of (iv) aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

9.5. Onder voorbehoud van clausule 9.4 en 9.6 is Relegs krachtens de overeenkomst niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winst, overeenkomsten, gegevens of voor gevolgschade on indirecte of andere schade, ongeacht waaruit deze voortvloeit en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of wanprestaties of anderszins. De maximale totale aansprakelijkheid van Relegs krachtens de overeenkomst, ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, is in geen geval hoger dan het door u aan Relegs te betalen bedrag met betrekking tot producten en/of services in kwestie.

9.6. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch op uw recht de Producten te retourneren zoals vastgelegd in clausule 7. 

10. Contact opnemen met de RELEGS klantenservice
Voor vragen over uw RELEGS webshop bestelling kunt u contact opnemen met de klantenservice: service@relegs.com.

11. Gegevensbescherming
11.1. Als u een geregistreerde klant bent, kunt u uw transactiegegevens bekijken door uw webbestelnummer(s) in te voeren. Zo kunt u de status en de inhoud van uw bestelling(en) controleren. 

11.2. Door uw bestelling te plaatsen, bent u ermee akkoord gegaan en begrijpt u dat RELEGS de uit uw bestelformulier verzamelde gegevens kan opslaan, verwerken en gebruiken voor het verwerken van uw bestelling. Deze gegevens worden in overeenstemming met het privacybeleid van RELEGS behandeld. U kunt dit privacybeleid inzien door op de knop “Privacybeleid” onder aan deze website te klikken. Als u toegang wilt hebben tot de informatie met betrekking tot u die we bewaren, als u wijzigingen wilt aanbrengen of als u geen informatie van RELEGS wilt ontvangen, volg dan de updateprocedure die is vastgelegd in het privacybeleid van RELEGS.

12. Overmacht voor RELEGS
RELEGS doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen. RELEGS kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in onze macht liggen. In geval van een vertraging voert RELEGS haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

13. Geschillen – toepasselijk recht en bevoegde rechter
RELEGS streeft er naar geschillen snel en efficiënt op te lossen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop RELEGS met geschillen omgaat en u juridische stappen wilt ondernemen, dan dient u dit te doen naar Nederlands recht en bij de Nederlandse rechter. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
RELEGS zal ten alle tijden proberen om klachten goed op te lossen. Leidt je klacht echter niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden bij de geschillencommissie van de Europese Unie. Het platform is te bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr. 

14. Algemeen
14.1. Een verzuim van RELEGS of een verzuim van u om een bepaling van de overeenkomst uit te voeren, vormt geen afstandverklaring van een dergelijke bepaling. Dergelijk verzuim heeft geen effect op het recht een dergelijke bepaling later uit te voeren.

14.2. Nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een bepaling in de overeenkomst heeft geen nadelige invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

De waardering van relegs.com/ bij WebwinkelKeur Reviews is 8.4/10 gebaseerd op 193 reviews.